X
تبلیغات
رایتل

ترجمه از دیدگاه زبان شناسی

دوشنبه 12 مهر 1395
ترجمه از دیدگاه زبان شناسی

ترجمه از دیدگاه زبان شناسی

در این مقاله مفصل مشکلاتی که بعضا در ترجمه متون انگلیسی، به خصوص متون تخصصی، برای دانشجویان و مترجمان مبتدی بوجود می آید، مطرح شده و توضیحات لازم در این زمینه داده شده است. ...
زبان شناسی - ترجمه از دیدگاه زبانشناسی bashirnezhad.blogfa.com/post-5.aspx‎Cached Similar12 آوریل 2009 ... پس از آن به تاریخچه مختصری از ترجمه و علل ترجمه می پردازیم و انواع ترجمه را از دیدگاه ترجمه شناسان و زبانشناسان بیان می‌کنیم . در دنباله، ویژگیهای ... زبانشناسی - دکتر فرحزاد و ترجمه linguist1969.blogfa.com/post-47.aspx‎Cached Similarدر دهة‌ 60 اروپا شاهد نخستین‌ کتاب‌ نظریة‌ ترجمه‌ بود، کتابی‌ به‌ قلم‌ کتفورد ، با عنوان‌ یک‌ نظریة‌ ترجمه‌ از دیدگاه‌ زبان‌شناسی‌ . کتفورد یکی‌ از شاگردان‌ هلیدی‌، و پیرو مکتب‌ ... ترجمه در دیدگاه زبان شناسی - خانه lian.t.loxchat.com/.../ترجمه%20%20در%20دیدگاه%20زبان%20شناسی.htm‎Cachedدر دهه‌ 60 اروپا شاهد نخستین‌ کتاب‌ نظریه‌ ترجمه‌ بود، کتابی‌ به‌ قلم‌ کتفورد ، با عنوان‌ یک‌ نظریه‌ ترجمه‌ از دیدگاه‌ زبان‌شناسی‌ . کتفورد یکی‌ از شاگردان‌ هلیدی‌، و پیرو ... ترجمه در دیدگاه زبان شناسی - گروه مترجمین لیان www.lian.t.lxb.ir/.../ترجمه%20%20در%20دیدگاه%20زبان%20شناسی‎Cachedدر دهه‌ 60 اروپا شاهد نخستین‌ کتاب‌ نظریه‌ ترجمه‌ بود، کتابی‌ به‌ قلم‌ کتفورد ، با عنوان‌ یک‌ نظریه‌ ترجمه‌ از دیدگاه‌ زبان‌شناسی‌ . کتفورد یکی‌ از شاگردان‌ هلیدی‌، و پیرو ... [PDF] روﯾﮑﺮدی زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ - زبان و زبان‌شناسی lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1579_50c5a4ed468de037ce0e2e6d21605d22.pdf‎Cachedزﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ. 77. از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﻟﻮن. (. Joseph L. Malone. ،. 1988. 3: ). ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒـﻪ. ﻫـﺎی زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ. ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺪارﻧﺪ . زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻫـﺪﻓﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ، ﺗﮑﺎﻣـﻞ ، و. پرتال جامع علوم انسانی - نظریه ترجمه از منظر زبانشناسی زایشی www.ensani.ir/fa/content/81850/default.aspx‎Cached Similarچکیده: "از آنجا که زبانشناسی توصیف علمی زبان و طرح نظریه در خصوص آن می باشد و ترجمه نیز برگردان ساختار و محتوا از یک زبان به زبان دیگر است، بررسی رویکرد ... بانک مقالات عربی - ترجمه از دیدگاه زبان شناسی www.hkeshavarz.ir/post/2855‎Cachedترجمه از دیدگاه زبان شناسی. 1393/07/4. 23:11. دکتر کشاورز. نظرات(0). در این واحد درسی ابتدا با تعریف ترجمه و نقطه نظرات اندیشمندان در مورد ترجمه آشنا می‌شوید. زبان شناسی همگانی - زبانشناسی در یک نگاه کلی linguist87.blogfa.com/post-289.aspx‎Cachedاز آثار مهمّ راجع به زبانشناسى عمومى، فقط سه اثر به وجهى نیکو به زبان فارسى ترجمه شده‌اند: سایپر، ادوارد، زبان: درآمدى بر مطالعه سخن گفتن، ترجمه على محمد حق شناس، ... آقای زبان شناس - زبان شناسی و ترجمه / فرزانه فرح زاد sirlinguist.blogfa.com/post-17.aspx‎Cached Similarدر دهة‌ 60 اروپا شاهد نخستین‌ کتاب‌ نظریة‌ ترجمه‌ بود، کتابی‌ به‌ قلم‌ کتفورد ، با عنوان‌ یک‌ نظریة‌ ترجمه‌ از دیدگاه‌ زبان‌شناسی‌ . کتفورد یکی‌ از شاگردان‌ هلیدی‌، و پیرو مکتب‌ ... Theory of Translation : A Gernrative Linguistic Approach نظریه ترجمه ... www.academia.edu/.../Theory_of_Translation_A_Gernrative_Linguistic_Approach_نظریه_ترجمه_از_منظر_زبان_شناسی_زایشی‎Cached Similarدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺮﺟﻤﻪ از دﯾﺪﮔﺎه زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ زاﯾﺸﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ...
برچسب‌ها: ترجمه، دیدگاه، زبان، شناسی