X
تبلیغات
رایتل

بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

دوشنبه 12 مهر 1395
بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

عنوان تحقیق: بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی فرمت فایل: WORD تعداد صفحات: 22 شرح مختصر: حال با توجه به این مطالب به نظر میرسد به منظور در گیر کردن و ادامه شرکت دانش آموزان در فرایند یادگیری و ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود اثربخشی TPM در پست های برق و مراکز صنعتی

دوشنبه 12 مهر 1395
مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود اثربخشی TPM در پست های برق و مراکز صنعتی

مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود اثربخشی TPM در پست های برق و مراکز صنعتی

استراتژیهای نگهداری پست های فشارقوی از اهمیت حیاتی برخوردار بوده و برای داشتن یک تعادل بین هزینه های نگهداری و قابلیت اطمینان اجرا می شوند. در این مقاله با تحلیل و آنالیز عملکرد و پتانسیل خطاهای اجزاء انتقال با تاکید بر قابلیت اطمینانTPM سیستم، تکنیک بر اساس برنامه ریزی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

یکشنبه 11 مهر 1395
بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

عنوان تحقیق: بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی zwnj;شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 152 شرح مختصر: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه zwnj;درمانی با رویکرد هستی zwnj;شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در دانشجویان با مشکلات ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی

یکشنبه 11 مهر 1395
پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی

پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی

پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی مدل مورد استفاده :بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی پارسونز (AGIL) مولفه ها : شامل 4 مولفه انطباق ndash; کسب هدف ndash; یگانگی ndash; حفظ الگوها نوآوری = انطباق تعهد سازمانی = کسب هدف رضایت شغلی = یگانگی سلامت سازمانی (روحیه) = حفظ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین نابارور

یکشنبه 11 مهر 1395
اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین نابارور

اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین نابارور

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین نابارور بود. روش مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه بود. از بین زوجین نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری ابن سینا واقع در شهر تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس 30 ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زناشویی بر افزایش صمیمیت زناشویی همسران بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد

یکشنبه 11 مهر 1395
اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زناشویی بر افزایش صمیمیت زناشویی همسران بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد

اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زناشویی بر افزایش صمیمیت زناشویی همسران بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زناشویی بر افزایش صمیمیت زناشویی همسران بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد بود. روش مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه بود. از بین همسران بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درغلبه برافکار منفی و ناخواسته در نوجوانان

یکشنبه 11 مهر 1395
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درغلبه برافکار منفی و ناخواسته در نوجوانان

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درغلبه برافکار منفی و ناخواسته در نوجوانان

افزایش تفکر منفی به ویژه در ارتباط با خود و آینده یکی از نشانه های افسردگی است و با بهبود فرد، تفکر منفی کمتر بروز میکند بسیاری از شناخت درمانگران بر این باورند که واکنشهای هیجانی و رفتاری در نوجوانان به وسیله فرآیندهای شناختی ایجاد می شوند. از این رو افکار، باورها و سایر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج

یکشنبه 11 مهر 1395
رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج

رابطه اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطهی اثربخشی ارتباطات سازمانی با اشتیاق شغلی در اداره بهزیستی شهرستان سنندج است. از لحاظ شیوه گردآوری دادهها، رویکرد پیمایشی بر پژوهش حاکم است. از منظر هدف و ماهیت نیز چون پژوهش قصد کاربرد دانش برای بهکارگیری در یک زمینه خاص و ارائه راهکارهای ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر سطح اثربخشی نمایندگی های مدیران خودرو (نمونه موردی نمایندگی های خراسان)

یکشنبه 11 مهر 1395
تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر سطح اثربخشی نمایندگی های مدیران خودرو (نمونه موردی نمایندگی های خراسان)

تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر سطح اثربخشی نمایندگی های مدیران خودرو (نمونه موردی نمایندگی های خراسان)

هدف از پژوهش توصیفی همبستگی حاضر؛ بررسی ارتباط ابعاد مختلف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با اثربخشی سازمان بوده است. جامعه ی آماری 208 نفر از کارکنان اداری نمایندگی های مدیران خودرو خراسان می باشند که به دلیل امکان پژوهش بر روی تمام جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی نوین و اثربخشی سازمانی دربانک های دولتی شهرستان ارومیه

یکشنبه 11 مهر 1395
بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی نوین و اثربخشی سازمانی دربانک های دولتی شهرستان ارومیه

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی نوین و اثربخشی سازمانی دربانک های دولتی شهرستان ارومیه

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی نوین و اثربخشی سازمانی در بانک های دولتی شهرستان ارومیه انجام شده است. این تحقیق از نظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانک های دولتی شهرستان ارومیه می باشد که تعداد آنها 542 نفر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 62 )
   1       2       3       4       5       ...       7    >>