X
تبلیغات
رایتل

استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

دوشنبه 12 مهر 1395
استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

با رشد سریع شبکههای اجتماعی در وب و با توجه به این که امروزه بخش عمدهای از تعاملات، بین افراد ناشناس صورت میگیرد، اعتماد نقش مهمی در شکلگیری روابط بین کاربران ایفا میکند.استنتاج اعتماد رویکردی است که برای این منظور استفاده میشود. هدف از این مقاله، استنتاج اعتماد در شبکههای ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پیش بینی علامت ارتباطات مثبت و منفی برای استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی آنلاین

دوشنبه 12 مهر 1395
پیش بینی علامت ارتباطات مثبت و منفی برای استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی آنلاین

پیش بینی علامت ارتباطات مثبت و منفی برای استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی آنلاین

مطالعه ما بر روی شبکه های آنلاین اجتماعی بوده است که در آنها ارتباطات میتوانند یا مثبت نشان دهنده ارتباطی همانند دوستی( یا منفی) نشان دهنده ارتباطی مثل مخالفت یا خصومت باشند. مخلوطی از این قبیل ارتباطات مثبت و منفی میتواند در محیطهای آنلاین مختلف به وجود آید. در این مقاله ما ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مکانیزم هایی برای مدیریت و استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی

دوشنبه 12 مهر 1395
مکانیزم هایی برای مدیریت و استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی

مکانیزم هایی برای مدیریت و استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی

با الهام گرفتن از شباهت اعتماد بین انسانها و اندازه گیریهای فیزیکی، یک چارچوب اعتماد پیشنهادی برای شبکه های اجتماعی در نظر گرفته ایم. ازجمله تعریف معیارهای اعتماد و ترکیبات دیگر آنها که هم در سطحهای اعتماد بشر و هم عدم قطعیت هستند و باید کاربرپسند نیز باشد. در این مقاله، هدف ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

طراحی یک سیستم استنتاج فازی برای تخمین و پیش بینی فرآیند تعقیب خودرو در جریان ترافیک

دوشنبه 22 شهریور 1395
طراحی یک سیستم استنتاج فازی برای تخمین و پیش بینی فرآیند تعقیب خودرو در جریان ترافیک

طراحی یک سیستم استنتاج فازی برای تخمین و پیش بینی فرآیند تعقیب خودرو در جریان ترافیک

فرآیند تعقیب خودرو، به عنوان رفتار غالب در بزرگراههای شهری، حرکت طولی یک راننده و خودرو را در زمانی که خودرو جلویی را دنبال مینماید را توصیف میکند. در سالهای اخیر روش-های محاسبات نرم به دلیل برخورد توانمند با عدم قطعیتها وطبیعت غیرخطی جریان ترافیک، کاربردهای فراوانی در ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید