X
تبلیغات
رایتل

مطالعه آزمایشگاهی نحوه تاثیر افزودن نانوسیلیس برمیزان درصد جذب آب بتن خودتراکم حاویمقادیر مختلف خرده های تایرفرسوده

یکشنبه 11 مهر 1395
مطالعه آزمایشگاهی نحوه تاثیر افزودن نانوسیلیس برمیزان درصد جذب آب بتن خودتراکم حاویمقادیر مختلف خرده های تایرفرسوده

مطالعه آزمایشگاهی نحوه تاثیر افزودن نانوسیلیس برمیزان درصد جذب آب بتن خودتراکم حاویمقادیر مختلف خرده های تایرفرسوده

مشخصات نویسندگان مقاله مطالعه آزمایشگاهی نحوه تاثیر افزودن نانوسیلیس برمیزان درصد جذب آب بتن خودتراکم حاویمقادیر مختلف خرده های تایرفرسوده سالار سالخورده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجانمحمدحسین نوری قیداری - چکیده مقاله: دراین مطالعه آزمایشگاهی به منظور بررسی نحوه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پایان نامه تاثیر رفتار کارکنان برمیزان رضایتمندی ارباب رجوع

دوشنبه 29 شهریور 1395
پایان نامه تاثیر رفتار کارکنان برمیزان رضایتمندی ارباب رجوع

پایان نامه تاثیر رفتار کارکنان برمیزان رضایتمندی ارباب رجوع

مقدمه: در عصری که زندگی می zwnj;کنیم مکانیسم لزوم یک شیوه رفتاری منسجم و واحد (نه صرفاً تئوریک) کارکنان در زمینه به کارگیری آن در محیط کار در جهت رضایت شغلی اشخاص و ارباب رجوع موردنیاز است. انسانی که در قرن حاضر به فعالیت مدیر می zwnj;پردازد (با توجه به تنزل برخوردهای چهره به چهره) ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید