X
تبلیغات
رایتل

استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC

دوشنبه 12 مهر 1395
استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC

استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC

این مقاله به بررسی استفاده از نرم افزار GIS در تخمین فرسایش و رسوب به کمک روش MPSIAC می پردازد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آنالیزحساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات)

یکشنبه 11 مهر 1395
آنالیزحساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات)

آنالیزحساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات)

چکیده فرایند انتقال رسوب یک پدیده کاملا پیچیده، متغیر و غیر خطی می باشد. بطوریکه رفتاررودخانه درظرفیت انتقال رسوب به ازای یک دبی معین درزمان های مختلف متفاوت می باشد.بنابراین به علت پیچیده بودن مکانیزم انتقال رسوب وتعددعوامل موثربرآن، برآوردوپیش بینی ظرفیت حمل رسوبات ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تخمین رسوب معلق با استفاده از منحنی سنجی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (ANNS)

یکشنبه 11 مهر 1395
تخمین رسوب معلق با استفاده از منحنی سنجی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (ANNS)

تخمین رسوب معلق با استفاده از منحنی سنجی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (ANNS)

برآورد بار رسوب کل رودخانه ها از مسائل مهم و کاربردی در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب است .غلظت رسوب میتواند به روشهای مستقیم و یا غیرمستقیم محاسبه شود که معمولاً روشهای مستقیم پرهزینه و زمانبر هستند .همچنین بار رسوب کل میتواند به کمک روابط مختلف انتقال رسوب محاسبه شودبا توجه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقایسه مدل HSPF و مدل SWAT در شبیه سازی رسوب (مطالعه موردی حوضه آبریز ابرو)

یکشنبه 11 مهر 1395
مقایسه مدل HSPF و مدل SWAT در شبیه سازی رسوب (مطالعه موردی حوضه آبریز ابرو)

مقایسه مدل HSPF و مدل SWAT در شبیه سازی رسوب (مطالعه موردی حوضه آبریز ابرو)

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه مدل HSPF و مدل SWAT در شبیه سازی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبریز ابرو) مرتضی علوی نیا - کارشناس ارشد مهندسی آب، پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرسفرزین نصیری صالح - استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: امروزه استفاده از ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کنترل رسوب در آبگیرها با کاربرد صفحات مستغرق و آبشکن

یکشنبه 11 مهر 1395
کنترل رسوب در آبگیرها با کاربرد صفحات مستغرق و آبشکن

کنترل رسوب در آبگیرها با کاربرد صفحات مستغرق و آبشکن

مشخصات نویسندگان مقاله کنترل رسوب در آبگیرها با کاربرد صفحات مستغرق و آبشکن سعید گوهری - استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا چکیده مقاله: کنترل رسوب در آبگیرها از مسائل پیچیده مهندسی رودخانه است قسمت عمده جریان وارد شده به آبگیر از لایه های پایینی جریان در کانال ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سازی عددی الگوی جریان و رسوب حول آبشکن در قوس 180 درجه با نرم افزار CFD

یکشنبه 11 مهر 1395
سازی عددی الگوی جریان و رسوب حول آبشکن در قوس 180 درجه با نرم افزار CFD

سازی عددی الگوی جریان و رسوب حول آبشکن در قوس 180 درجه با نرم افزار CFD

مشخصات نویسندگان مقاله سازی عددی الگوی جریان و رسوب حول آبشکن در قوس 180 درجه با نرم افزار CFD علیرضا فقیه الاسلام جهرمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاهسیدحبیب موسوی جهرمی - دانشیار گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی آزمایشگاهی خط جدایی جریان در آبگیرها و ارتباط آن با کنترل رسوب

یکشنبه 11 مهر 1395
بررسی آزمایشگاهی خط جدایی جریان در آبگیرها و ارتباط آن با کنترل رسوب

بررسی آزمایشگاهی خط جدایی جریان در آبگیرها و ارتباط آن با کنترل رسوب

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی آزمایشگاهی خط جدایی جریان در آبگیرها و ارتباط آن با کنترل رسوب سعید گوهری - استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا چکیده مقاله: عملکرد آبگیرها از مسائل مهم در آبگیری از رودخانه می باشد که تحت تاثیر الگوی جریان در ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی عددی تاثیر تراز سطح آب بر روند رسوب زدایی از مخزن سد

یکشنبه 11 مهر 1395
بررسی عددی تاثیر تراز سطح آب بر روند رسوب زدایی از مخزن سد

بررسی عددی تاثیر تراز سطح آب بر روند رسوب زدایی از مخزن سد

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی عددی تاثیر تراز سطح آب بر روند رسوب زدایی از مخزن سد مصطفی حاج حسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرسسید علی اکبر صالحی نیشابوری - استاد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: در این مقاله ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اثر ابعاد آبگیر بر جریان و رسوب در اتصال عمودی آن به کانال

یکشنبه 11 مهر 1395
بررسی اثر ابعاد آبگیر بر جریان و رسوب در اتصال عمودی آن به کانال

بررسی اثر ابعاد آبگیر بر جریان و رسوب در اتصال عمودی آن به کانال

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی اثر ابعاد آبگیر بر جریان و رسوب در اتصال عمودی آن به کانال سید تقی(امید) نائینی - استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهرانسهیل رضاپور - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی، دانشگ چکیده ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

طرح فلوم با چرخش آب و رسوب

یکشنبه 11 مهر 1395
طرح فلوم با چرخش آب و رسوب

طرح فلوم با چرخش آب و رسوب

مشخصات نویسندگان مقاله طرح فلوم با چرخش آب و رسوب حسین حیدری - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی امیرکبیرامیررضا زراتی - استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیرمسعود ذکایی آشتیانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی امیرکبیرمحمد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: فلوم، چرخش، رسوب
( تعداد کل: 28 )
   1       2       3    >>