X
تبلیغات
رایتل

فایل آموزشی شبیه سازی برج تقطیر با نرم افزار Aspen HYSYS

یکشنبه 11 مهر 1395

فایل آموزشی شبیه سازی برج تقطیر با نرم افزار Aspen HYSYS

فایل آموزشی شبیه سازی برج تقطیر با نرم افزار Aspen HYSYS 12 صفحه pdf برج تقطیر دی بوتانایزر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

فایل آموزشی شبیه سازی برج جذب آمین با نرم افزار Aspen HYSYS

یکشنبه 11 مهر 1395

فایل آموزشی شبیه سازی برج جذب آمین با نرم افزار Aspen HYSYS

فایل آموزشی شبیه سازی برج جذب آمین با نرم افزار Aspen HYSYS برج جذب با آمین یا اسکوربر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

فایل آموزشی شبیه سازی مبدل حرارتی با نرم افزار Aspen HYSYS

یکشنبه 11 مهر 1395

فایل آموزشی شبیه سازی راکتور پلاگ با نرم افزار Aspen HYSYS

یکشنبه 11 مهر 1395

فایل آموزشی شبیه سازی راکتور پلاگ با نرم افزار Aspen HYSYS

فایل آموزشی شبیه سازی راکتور پلاگ با نرم افزار Aspen HYSYS 11 صفحه pdf راکتور پلاگ در تولید اتیل استاتv8.8 aspen hysis ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شبیه سازی واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران سرخس با نرم افزار ASPEN PLUS

یکشنبه 4 مهر 1395
شبیه سازی واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران سرخس با نرم افزار ASPEN PLUS

شبیه سازی واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران سرخس با نرم افزار ASPEN PLUS

گازهایی که از منابع نفتی و یا در صنایع گاز و پتروشیمی حاصل می rlm;شوند دارای مقادیر متفاوتی ترکیبات اسیدی مانند هیدروژن سولفید و دی rlm; اکسیدکربن می rlm;باشد و به این دلیل گاز ترش نامیده می rlm;شود. وجود CO2 به مقدار زیاد و H2S به مقدار ناچیز در گاز باعث بروز اشکالات فراوانی می rlm;گردد؛ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بهینه سازی فشار تانک فلش در سری تانک ها جهت ازدیاد برداشت نفت خام از چاه با معادلات PR و SRK با استفاده از متلب و ASPEN PLUS

یکشنبه 4 مهر 1395
بهینه سازی فشار تانک فلش در سری تانک ها جهت ازدیاد برداشت نفت خام از چاه با معادلات PR و SRK با استفاده از متلب و ASPEN PLUS

بهینه سازی فشار تانک فلش در سری تانک ها جهت ازدیاد برداشت نفت خام از چاه با معادلات PR و SRK با استفاده از متلب و ASPEN PLUS

به نام خدا ازدیاد برداشت از چاهای نفت همواره از دغدغه های اصلی مهندسان نفت در فرآیند استخراج بوده است. نفت استخراج شده از چاه همواره دارای ترکیبات سبک می باشد. هنگامی که این نفت به سطح انتقال داده می شود ترکیبات سبک آن در دما و فشار سطح به گاز تبدیل می شوند. از این رو معمولا این ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید